Projekta mērķis: Izveidot Daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai nodrošinātu projekta mērķgrupai kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā.

Projekta mērķgrupa:

 • 10 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kuram ir noteikta smaga (I vai II invaliditātes grupa) – Dienas aprūpes centra pakalpojumi.
 • 6 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem – Specializēto darbnīcu pakalpojumi.
 • 8 bērni ar funkcionāliem traucējumiem – Dienas aprūpes centra pakalpojumi.
 • 12 bērni ar funkcionāliem traucējumiem – Sociālas reabilitācijas pakalpojumi.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

 1. Projekta vadības nodrošināšana.
 2. Jumta seguma nomaiņa ēkai Teātra ielā Nr. 10.
 3. Telpu atjaunošana, tās pielāgojot mērķgrupu vajadzībām.
 4. Būvuzraudzība.
 5. Aprīkojuma un mēbeļu iegāde Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vajadzībām.
 6. Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projekta realizācijas rezultātā Kārsavas novada pašvaldībā tiks izveidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs un nodrošināti sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2019. – 31.12.2020.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 208194,45 t.sk. ERAF finansējums EUR 199360,00 valsts budžeta dotācija EUR 8971,20 pašvaldības līdzfinansējums EUR 20932,80 uz projekta atbalstāmajām darbībām neattiecināmā daļa EUR 8834,45.

No projektā plānotajām aktivitātēm tika:

 • Nomainīts ēkai jumta segums un veikts telpu remonts – SIA “ACUK”, kopējā summa 138019,48 EUR.
 • Ierīkots interneta pieslēgums un izbūvēta datu pārraides tīkla infrastruktūra –  IK “AeroNet”, kopējā summa  1071,29 EUR.
 • Izbūvēta videonovērošanas sistēma un ierīkots optiskais pieslēgums –  IK “AeroNet,   kopējā summa 2230,43 EUR.
 • Labiekārtota āra vide – izgatavota un uzstādīta lapene – IK “Lapsiņas – K ”, kopējā summa 3300,17 EUR.
 • Atjaunota ēkas fasāde – SIA “Akvilons Z”, kopēja summa 14657,08 EUR.
 • Papildus projektā plānotajām aktivitātēm par pašvaldības līdzekļiem veikta bruģa laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana  –  SIA “ACUK”, kopējā summa 17473,78 EUR.

Pašreiz tiek veikta mēbeļu, sadzīves tehnikas un aprīkojuma iegāde:

Interaktīvais ekrāns
 • Par sadzīves tehnikas piegādi noslēgts līgums ar SIA “P.E.M.” – kopējā summa EUR 5842,03.
 • Par aprīkojuma piegādi noslēgts līgums ar SIA “Sentios” – kopējā summu 14 335,35  EUR.
 • Par iekārtu  aušanas darbnīcai izgatavošanu līgums noslēgts ar biedrību “Celaine” – kopējā summa 1650,00 EUR.
 • Par aprīkojuma piegādi sveču liešanas un ziepju izgatavošanas darbnīcai  noslēgts līgums ar SIA “Kanclers” – kopējā summa 391,86 EUR.
 • Par iekārtas keramikas darbnīcai piegādi noslēgts līgums ar SIA “KERAMSERVISS” – kopējā summa 3823,00 EUR. Aprīkojums jau ir saņemts.
 • Par kinētisko smilšu piegādi bērnu rehabilitācijai tiek slēgts līgums ar SIA “Kidistore” par kopējo summu 67,01 EUR.
 • Par gaismas molberta bērnu rehabilitācijai un aprīkojuma smilšu gaismas terapijai piegādi līgums noslēgts ar UAB “Eventus group” oficiālo pārstāvi Latvijā SIA “Lidakaste” – kopējā summa 828,09 EUR.
 • Par interaktīvā ekrāna (ar darblapu komplektu apmācībām) piegādi noslēgts līgums ar SIA “Lielvārds” – kopējā summa 4072,00 EUR. Interaktīvais ekrāns jau ir saņemts.
 • Datortehnikas iegāde tiks veikta EIS iepirkumu sistēmā – plānotā summa 11523,04 EUR.
 • Mēbeļu iepirkums ir izsludināts atkārtoti.

Projekta vadītāja   Rita Jonikāne