Kārsavas novada pašvaldība ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu īsteno deinstitucionalizācijas projektu, kas paredz sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu – sniegt atbalstu novadā dzīvojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Jaunizveidotajā daudzfunkcionālo pakalpojumu centrā paredzēti četri sociālie pakalpojumi: dienas aprūpes centra pakalpojumi un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem būs iespēja dienas laikā saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, tiks nodrošināta uzraudzība, individuāls atbalsts un speciālistu konsultācijas, tādējādi sniedzot nepieciešamo atbalstu neatkarīgas dzīves saglabāšanai un integrācijai sabiedrībā, kā arī iespēju izmantot specializēto darbnīcu pakalpojumus sociālo prasmju attīstībai, veicinot nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrā tiks nodrošināta iespēja dienas laikā pavadīt savu brīvo laiku. Ģimenes varēs saņemt individuālo atbalstu un speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai, kognitīvo spēju uzturēšanai vai attīstīšanai, kā arī iespēju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālo prasmju attīstībai, sekmējot bērna fizisko un garīgo līdzsvarotību un palīdzot augošajam organismam daudzveidīgos vides adaptācijas procesos.

Projektā  “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Kārsavas novadā.” tika veikti grozījumi. 

Ar Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020.gadam grozījumu Nr.8, Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020.gadam grozījumu Nr.8 un Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020.gadam grozījumu Nr.9) apstiprināšanu tika veiktas izmaiņas projekta budžetā. Kārsavas novada pašvaldības projektam papildus piešķīra 19456,02 EUR. T.sk. fasādes atjaunošanai iztrūkstošie finanšu līdzekļi 1002,57 EUR (13654,51 EUR tika veikti grozījumi starp projekta  izmaksu pozīcijām).  17473,78 EUR teritorijas labiekārtošanai un bruģa laukuma izbūvei, 979,76 EUR iztrūkstošie finanšu līdzekļi lapenes izbūvei.

Pēc grozījumu veikšanas projekta kopējās izmaksas: EUR 227650,47 t.sk. ERAF finansējums EUR 173759,52 valsts dotācija EUR 9095,09, valsts budžets EUR 2975,95,  pašvaldības līdzfinansējums EUR 32984,56 uz projekta atbalstāmajām darbībām neattiecināmā daļa EUR 8834,45.

Projektā īstenotās aktivitātes:

 • Nomainīts ēkai jumta segums un veikts telpu remonts – SIA “ACUK”, kopējā summa 138019,48 EUR.
 • Ierīkots interneta pieslēgums un izbūvēta datu pārraides tīkla infrastruktūra –  IK “AeroNet”, kopējā summa  1071,29 EUR.
 • Izbūvēta videonovērošanas sistēma un ierīkots optiskais pieslēgums –   IK “AeroNet,   kopējā summa 2230,43 EUR.
 • Labiekārtota āra vide – izgatavota un uzstādīta lapene – IK “Lapsiņas – K ”,  kopējā summa 3300,17 EUR.
 • Atjaunota ēkas fasāde – SIA “Akvilons Z”, kopēja summa 14657,08 EUR.
 • Iegādāts interaktīvais ekrāns no SIA “Lielvārds” – kopējā summa 4072,80 EUR;
 • Sadzīves tehnikas iegāde no SIA “P.E.M.” – kopējā summa EUR 5842,03.
 • Aprīkojuma iegāde  SIA “Sentios” – kopējā summu 14 335,35  EUR.
 • Aušanas darbnīcai izgatavotas stelles _biedrība “Celaine” – kopējā summa 1650,00 EUR.
 • Aprīkojums sveču liešanas un ziepju izgatavošanas darbnīcai  _ SIA “Kanclers” – kopējā summa 391,86 EUR.
 • Aprīkojums keramikas darbnīcai _ SIA “KERAMSERVISS” – kopējā summa 3823,00 EUR.
 • Kinētiskās smiltis bērnu rehabilitācijai – SIA “Pigu Latvia” par kopējo summu 58,47 EUR.
 • Gaismas molberts bērnu rehabilitācijai un aprīkojuma smilšu gaismas terapijai – UAB “Eventus group” oficiālo pārstāvi Latvijā SIA “Lidakaste” – kopējā summa 828,09 EUR.
 • Datortehnikas iegāde  EIS iepirkumu sistēmā – 3614,78 EUR;
 • Datortehnikas iegāde SIA “MULTIPROJEKTS PRO” -5889,36 EUR;
 • Mēbeļu iegāde SIA “ALBA LTD” par kopējo summu 5696,68 EUR;
 • Papildus projektā plānotajām aktivitātēm par pašvaldības līdzekļiem veikta bruģa laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana  –  SIA “ACUK”, kopējā summa 17473,78 EUR.
 • Multisensorās istabas izveide par kopējo summu 3359,81 EUR 11.03.2021. līgums  ar SIA “Rehavita” kopējā summa 3359,81 EUR. Daļa no pasūtījuma jau ir saņemta.

Ar lielu nepacietību, gan sociālo pakalpojumu sniedzēji, gan projekta dalībnieki gaidām jaunizveidotā daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra atvēršanu gada visskaistākajā laikā – pavasarī! Lai top!

Rita Jonikāne
Kārsavas novada pašvaldības
Projektu koordinatore