zivju_resursi

Valsts Zivju fonds atbalstīja Kārsavas novada pašvaldības iesniegto projektu “Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā”.

Projekta mērķis:  Veikt zivju resursu papildināšanu Kārsavas novada Nūmērnes ezerā, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu saglabāšanu.

2014. gadā ar  valsts Zivju fonda atbalstu Nūmērnes ezerā jau tika ielaisti 7000 līņu mazuļi. Šogad paredzēts zivju resursus Nūmērnes ezerā papildināt un ielaist 7000 līdaku mazuļu.

Tika veikta cenu aptauja un iepirkumu komisija pieņēma lēmumu līdaku mazuļus iegādāties no SIA “Faps”. Līdaku mazuļi piegāde paredzēta septembra mēnesī.

Rita Jonikāne
projekta vadītāja