veselibas_proj

Kārsavas novada pašvaldībā ir uzsākta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” realizācija.

2017. gadā tiek plānoti dažādi pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Pasākumi iedzīvotājiem būs pieejami bez maksas.

Šobrīd notiek iepirkumu gatavošana un dokumentāciju sagatavošana. Ar plānotajiem pasākumiem var iepazīties projekta darba plānā 2017. gadam.

Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

doc-icon.pngProjekta darba plāns44.20 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr: Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069