baznica

2016. gada beigās tika atbalstīts Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu draudzes projekts ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts, kurš tika iesniegts biedrībai „Ludzas rajona partnerība”.

Projekta “Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts” ietvaros baznīcai tiks veikts griestu koka siju konstrukciju remonts un ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma. Remontdarbi tika uzsākti 2017.gada augustā. Tos veic SIA “NEWCOM Construction”

Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras pieminekļa Stiglovas baznīcas saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

Baznīca uzbūvēta 1710.gadā Mērdzenē, 1769. gadā tā pārcelta uz Stiglovu. Baznīca ir trīsjomu telpa, guļbūves tehnikā uz augstiem laukakmens mūra pamatiem. Šī ir viena no skaistākajām E tipa Latgales koka baznīcām. Baznīcai ir trīs altāri. Šeit atrodas vairāki nozīmīgi glezniecības un dekoratīvas mākslas pieminekļi.

Sakopts populārs kultūras un vēstures piemineklis ir ne tikai pagasta, bet arī novada, Latgales un Latvijas vizītkarte un prezentē pagasta kultūrmantojumu.

Projekta kopējais budžets ir EUR 21 090.48. ELFLA piešķirtais publiskais finansējums ir 90 %, līdzfinansējumu sniedz draudze no saviem līdzekļiem un Kārsavas novada dome.

Remontdarbu laikā baznīca apmeklētājiem – tūristiem slēgta. Informāciju par iespēju ekskursantiem apmeklēt baznīcu var apskatīties Kārsavas novada tūrisma informācijas centrā.

Dievkalpojumi remontdarbu laikā baznīcā notiks sekojošos laikos:

  • 1. oktobrī plkst. 16.00
  • 1. novembrī plkst. 16.00
  • 5. novembrī plkst. 16.00

Prāvests Andris Jonāns