2016. gada 4. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Rēzeknes nams” par divu skiču projektu ar darbu apjomiem izstrādi, kas saistīti ar “Zīdūņa” parka attīstību – “Ziedoņa parka labiekārtošana” un “Apgaismojuma izveide Ziedoņa parkā Malnavā”, kas no Kārsavas novada pašvaldības budžeta izmaksāja 2 662 EUR (ar PVN).

Šī gada 5. augustā Kārsavas novada pašvaldība kopā ar Jonavas (Kauņas rajons) pašvaldību no Lietuvas iesniedza projekta pieteikumu LAT-LIT pārrobežu programmā. Projekta nosaukums “Kultūras mantojuma pieejamības un vides objektu vērtības uzlabošana Kārsavas un Jonavas novados”, kura ietvaros ir plānots labiekārtot aktīvās atpūtas parku “Zīdūņs” Malnavā un muzeju Jonavā.

Projekta mērķis ir Kārsavas un Jonavas novadu teritorijās paplašināt kultūras, tūrisma un aktīvās atpūtas piedāvājumu, lai veicinātu Kārsavas un Jonavas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību, ekonomiskās situācijas uzlabošanos un starpvalstu sadarbības nostiprināšanu.

Projekta laikā paredzēts labiekārtot aktīvās atpūtas parku “Zīdūņs” Malnavā, izveidojot tajā apgaismotu 1,8 km garu un 4,5 m platu trasi skriešanai, nūjošanai un izbraucieniem ar velosipēdiem, bet ziemā trasi varēs izmantot distanču slēpošanai. Kā arī tiks izveidota 350 m gara pastaigu taka ar soliņiem un konstrukcijām (šūpoles, sajūtu taka u.c. elementi). Mežā tiks ierīkotas divas atpūtas vietas ar galdiem, soliem un atkritumu urnām. Kā galvenais elements tūristu piesaistei paredzēts trīs, dažādas sarežģītības līmeņa kvestu izveidošana un iespēja nakšņot tur par mežā, kokos iekārtās teltīs.

Projekta ietvaros tiks organizēti vairāki pasākumi pieredzes apmaiņai un kompetenču paaugstināšanai. Aktīvās atpūtas parkā “Zīdūņs” tiks organizēta jauniešu ekspedīcija nedēļas garumā, kurā piedalīsies 20 jaunieši no Jonavas un Kārsavas. Jonavā norisināsies latviešu virtuves dienas, kurās piedalīsies mūsu novada mājražotāji un kulināri. Kārsavā notiks pieredzes apmaiņa un apmācības 30 vietējiem un 30 Jonavas novada tūrisma speciālistiem, uzņēmējiem un mājražotājiem. Jonavas muzejā norisināsies latviešu un lietuviešu jauno mākslinieku simpozijs. Jonava uzņems mūsu kultūras pārziņus un vietējos pašdarbniekus, māksliniekus, aizvadot latviešu kultūras dienas Jonavā. Kā projekta lielākais un noslēdzošais pasākums ir paredzēts Kultūras pikniks “Zīdūņs”, kurā uzstāsies plaši pazīstami mūziķi un mākslinieki, notiks vairākas mākslas un kulinārās darbnīcas, kā arī citas aktivitātes visa vecuma iedzīvotājiem.

Projekta kopējais budžets ir 632 983.00 EUR. Kārsavas novadā tiks apgūti 228 030.00 EUR, no kuriem tikai 15 % būs jāsedz Kārsavas novada pašvaldībai, tie ir 34 204.50 EUR.

Projekta izvērtēšana tika paredzēta līdz 2016. gada 4. novembrim, taču šobrīd ir ievilkusies un atbildi par projekta atbalstīšanu vai neatbalstīšanu, provizoriski, zināsim 2017. gada janvārī. Konkurence ir ļoti liela, jo šajā kārtā ir iesniegti 158 projekti, no kuriem tikai daļa tiks atbalstīta.

pdf-icon.pngTrases_skice2.06 MB