Janvārī tika izsludināts atklāts konkurss „ Siltumtrases izbūve Kārsavas pilsētā”. Konkursā savus piedāvājumus par „Siltumtrases izbūvi Kārsavas pilsētā” iesniedza 14 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA „HALLE B”.

Projekta īstenošanas laiks no 05.05.2016. – 31.08.2016.

Projekta ietvaros tika izbūvēti:

  • 4 siltummezgli: Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu draudze, Malnavas ielā 5, Malnavas ielā 4 un Teātra ielā 3;
  • siltumtrase 787,95m garumā (posmā no Kļavu ielas Katlu mājas līdz ēkai Teātra ielā 3).

Projekta būvdarbu izmaksas 134715,03 Eur bez PVN. Objekta autoruzraudzību veica SIA „ IITB” norīkotais autoruzraugs Vasilijs Bundins, kura līguma summa – 847.00 Eur un būvuzraudzību veica Juris Kovšels par 1950.00 Eur, t.sk. PVN. Iepriekš tika izstrādāts būvprojekts par 3690,50 Eur, ko veica SIA “ Siltumtehserviss” un veikta būvprojekta ekspertīze, kas izmaksāja 363.00 Eur.

Projekta realizācijā ieguldīts Kārsavas novada pašvaldības finansējums.