latgales-kulturas-programma

Projekta mērķis ir veicināt latgaliešu valodas saglabāšanu un tās rakstu formas lietošanu ikdienā, turklāt to darīt pieejamu un redzamu visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta realizācijas gaitā tika uzstādītas 109 Kārsavas novada pagastu centros – Mežvidu, Mērdzenes, Malnavas,  Salnavas un Goliševas ciemos, ielu norādes latgaliešu un  latviešu literārajā valodā.

Projekta kopējās izmaksas – 4080.45 eiro

Valsts kultūrkapitāla fonda un A/s „Latvijas valsts meži” līdzfinansējums – 2 500.00 eiro