latgales-kulturas-programma

Projekta īstermiņa mērķis ir darīt redzamu latgaliešu rakstu valodu un Kārsavas novada vēstures gaitu visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem un novada viesiem. Savukārt projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt latgaliešu valodu un radīt labvēlīgus apstākļus pareizas latgaliešu rakstu valodas apgūšanai kā arī veicināt Kārsavas novada iedzīvotāju un viesu zināšanas un interesi par Kārsavas novada vēsturi, kultūru un personībām, kas Kārsavas novada vārdu ir nesušas ārpus novada robežām.

Projekta realizācijas gaitā tiks uzstādīti 15 informatīvie stendi Kārsavas novada teritorijā- Mežvidu, Otro Mežvidu, Salnavas, Bozovas, Nesteru, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes, Pudinavas ciemā un Kārsavas pilsētas skvērā, kuros ir atspoguļota Kārsavas novada vēstures gaita.

Projekta kopējās izmaksas – 2 722.50 eiro

Valsts kultūrkapitāla fonda un A/s „Latvijas valsts meži” līdzfinansējums – 2 000.00 eiro