latgales-kulturas-programma

Projekta īstermiņa mērķis ir darīt redzamu latgaliešu rakstu valodu visiem Kārsavas novada iedzīvotājiem un novada viesiem. Savukārt projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt latgaliešu valodu un radīt labvēlīgus apstākļus pareizas latgaliešu rakstu valodas apgūšanai.

Projekta realizācijas gaitā uzstādīti 63 stabi ar 190 ielu norāžu zīmēm latviešu un latgaliešu rakstu valodā Kārsavas pilsētas teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas – 8222.65 eiro

Valsts kultūrkapitāla fonda un A/s „Latvijas valsts meži” līdzfinansējums – 2 000.00 eiro