Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015. – 2020 .gadam izpildes projekti.

Vairāk informācijas: www.ludzaspartneriba.lv