Projekts ”Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide,
Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000007

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Projekta mērķis: Izveidot kultūrvēsturisko centru kā jauna tūrisma pakalpojuma un kultūras mantojuma svarīgu sastāvdaļu novadā, nodrošinot pieejamību visai sabiedrībai.

Projekta kopējais budžets ir EUR 71557,15 no tā ELFLA finansējums EUR 45000,00 pašvaldības līdzfinansējums EUR 26557,15.

Projektā ietvaros veiks Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas ” iekšējos būvdarbus.

Būvdarbi norisinājās divos posmos. Pirmajā posmā par pašvaldības līdzekļiem tika atjaunoja fasādi, nomainīts jumta segums, demontēts skurstenis, nojauktas esošās mūra starpsienas un nojaukta ēkas daļa uz Šnitkas upes pusi, tās neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ.

Otrajā posmā par pašvaldības līdzekļiem veiks apkures, ventilācijas, siltummehānikas, ūdensapgādes, un kanalizācijas iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve.

 

 

Projekta realizācijas termiņš: 01.05.2021.

 

Rita Jonikāne
projekta vadītāja

 

 

Nr: Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000007