Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā.

Projekta nosaukums, projekta Nr.
No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā, No. LV-RU-009

Projekta nosaukums angļu valodā:
From Hobby to Business  -Developing Entrepreneurs in the Latvia – Russia Border Area (From Hobby to Business)

Programma:
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020

Projekta īstenošanas laiks: 
2019. gada 1.jūlijs līdz 2021. gada 30.jūnijs

Projektu īsteno (14 partneri):
Projekta vadošais finansējuma saņēmējs: Valkas novada dome Projekta finansējuma saņēmēji: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes un Apes pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”

Projekta mērķis:
Aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā

Aktivitātes:
Kārsavas pilsētā uzstādīt āra interaktīvo stendu, visas diennakts garumā informācijas atspoguļošana par aktuālo gan Kārsavas novadā, gan iedzīvotājiem un viesiem svarīgu informāciju. Kārsavas novada pašvaldība arī līdzdarbosies pārrobežu tirgu organizēšanā (projekta laikā būs četri: 2 Latvijā un 2 Krievijā), piedalīsies tirdzniecības misijās, kontaktbiržās. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Kārsavas novada mājražotājiem un amatniekiem.

Projekta kopējais finansējums:
EUR 250 000

Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums:
EUR 225000 (90 % no attiecināmām izmaksām) 

Projekta koordinators, kontaktinformācija:
Gunta Smane
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Mob. tālr.: 26463408
Tālr.: 64707478
e-pasts: gunta.smane@valka.lv

 

Nr: LV-RU-009