Šī gada janvārī uzsāktie darbi pie Malnavas ciema ielu apgaismojuma atjaunošanas ir pabeigti. Nomainīti visi novecojušie nātrija augstspiediena gaismekļi uz jauniem, mūsdienīgiem LED gaismekļiem.

Kopš novada izveidošanas Malnavas ciemata ielu apgaismojumā nav veikti uzlabojumi un būtiski finanšu ieguldījumi, līdz ar to tas ir novecojis un nekvalitatīvs.

LED apgaismojums jau tiek izmantots Salnavas un Mērdzenes ciemos, šī pieredze apstiprina, ka gaismekļi ir ne tikai videi draudzīgi, bet arī finansiāli izdevīgāki un tiem ir lielāka gaismas izdale.

Papildus lampu nomaiņai, Kļavu ielā (līdz autobusu pieturai) tiks uzstādīts pilnībā jauns apgaismojums – izbūvēti stabi un izveidota elektropadeve. Savukārt Saules ielas posmā no Kļavu ielas līdz 1.šķērsielai apgaismojums ar garām konsolēm tiks izvirzīts no esošajiem stabiem tuvāk ielai, nekā tas ir šobrīd.

Kopējais projekta finansējums sasniedz 11 000 eiro, no pašvaldības budžeta.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste