loba_doba_zimellatgola

 

Projekta mērķis ir Ziemeļlatgales dabas vērtību atklāšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi, izmantojot inovatīvu vides izglītības un dabas pētniecības pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās, sniedzot ieguldījumu Latvijas dabas vērtību saglabāšanā, iesaistot jaunatni un Latvijas sabiedrību kopumā projekta aktivitātēs.

Projekta aktivitātes notiks Ziemeļlatgales 5 novados – Rugāju, Balvu,  Kārsavas, Viļakas un Baltinavas novados no 01.09.2016 līdz 30.09.2017,  cildinot Latvijas un īpaši Ziemeļlatgales dabas skaistumu un daudzveidību:

  1. Vides apziņu veidojoši pasākumi katra novada teritorijā, kas veicina ilgtermiņa atbildību pret apkārtējo vidi, aktīvi iesaistot jauniešus, seniorus un sabiedrību kopumā.
  2. Vienota dabas ceļveža izdošana, kas apkopo un izceļ Ziemeļlatgales piecu novadu dabas vērtības un objektus, ar mērķi pievērst cilvēku uzmanību dabai mums līdzās, stāstīt par ikdienā nepamanīto un aicināt būt saudzīgiem.
  3. Pieci vides instalāciju objekti – katra novada teritorijā, kas caurvij dabas stihiju- ūdens, uguns, zemes un gaisa tematiku, kā arī interaktīvā veidā pievērš Latvijas sabiedrības uzmanību vides aizsardzībai, aicina pētīt un iepazīt dabas un dabas spēku daudzveidību.

Projekta kopējās izmaksas – 60 924.67 eiro

Kārsavas novada pašvaldības projekta daļa – 11 856.00 eiro

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums – 10 000.00 eiro

 

pdf-icon.pngVienotais dabas ceļvedis

 

Nr: 1-08/236/2016