2013. gadā sākās Kārsavas stadiona rekonstrukcijas plānošana – tika izveidota darba grupa, organizētas sabiedriskās apspriedes un veidotas iedzīvotāju aptaujas, lai izstrādātu ieceres skiču projektu.

Izstrādātājā Kārsavas pilsētas stadiona rekonstrukcijas skiču projektā paredzēts izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu stadionu, demontējot veco stadionu un nogriežot vecos kokus esošā stadiona teritorijā.

2014. gada septembrī skiču projekts un projekta izmaksas tika nodotas vērtēšanai Kārsavas novada pašvaldības deputātiem un novada vadībai, tās izvērtējot projekts tika apstiprināts.

Tika uzsākta detalizēta tehniskā projekta izstrāde (precīzi darba apjomi, elektroniskās un mehāniskās slodzes), tā saskaņošana ar citām iestādēm un institūcijām. Neatkarīgie eksperti veica projekta pārbaudi, vai tas atbilst būvnormatīviem un pašvaldības prasībām. Pēc ekspertīzes slēdziena notika projekta labošana.

2015. jūnijā sākās darbs pie būvniecības iepirkuma izveides, tika izstrādāts nolikums un jūlijā organizēts iepirkums. Konkursā savus piedāvājumus par „Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūvi” iesniedza 10 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju atzīts SIA „Ceļdaris” piedāvājums.

karsavas_stadions

Projekta īstenošanas laiks no 10.11.2015. – 16.09.2016. ( ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).

Pārbūvējot stadionu, tika labiekārtota Kārsavas pilsētā teritorija 1,49 ha platībā.

Tika ierīkots :

 • ūdensvads ar ugunsdzēsības hidranta uzstādīšanu;
 • drenāžas un lietusūdens cauruļvadu sistēma;
 • ierīkota kanalizācija;
 •  elektroapgaisme teritorijā.

Tika izveidoti:

 • futbola laukums ar vārtiem un mākslīgo zālienu;
 • daudzfunkcionāls laukums ar mākslīgo segumu;
 • 100 m skrejceļš;
 • 3 skrejceliņi apkārt stadionam;
 • tāllēkšanas bedre;
 • lodes grūšanas sektors;
 • ģērbtuves un treneru telpa;
 • tribīnes atbalstītājiem 150 vietām;
 • bruģēti celiņi.

Tika iegādāts un uzstādīts:

 • žogs un 8 dažāda izmēra žoga vārti;
 • sporta laukuma aprīkojums: volejbola statnes ar tīklu, tenisa statnes ar tīklu, strītbola statnes ar groziem, augstlēkšanas sektora statne un paklājs, velo novietņu statīvs, 5 karogu masti, 20 koka soli un 10 atktritumu tvertnes;
 • 5 dažādi ielu vingrošanas stieņi;
 • 7 āra trenažieri.

Kā arī tika veikta  teritorijas apzaļumošana.

Topogrāfiju stadionam veica SIA “ B&B Struktūra” par 1187,45 Eur. Skiču projektu izstrādāja SIA „ Rēzeknes nams”, kas izmaksāja 1694,00 Eur. 2015.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts par 5445,00 Eur un veikta projekta būvekspertīze summā 1234,20,ko veica A/S” Komunālprojekts”. Projekta būvdarbu izmaksas 467022,18 Eur bez PVN. Objekta autoruzraudzību veica SIA „ Rēzeknes nams” norīkotais autoruzraugs  Andrejs Kuzmins , kura līguma summa 2057.00 Eur ar PVN un būvuzraudzību veica V.J.M.Būve norīkotais būvuzraugs Vladimirs Lācis par 4791,60 Eur, t.sk. PVN. SIA “ BALTIC MODUL” piegādāja un uzstādīja konteineru tipa ģērbtuves un trenera telpu, kas izmaksāja 17968,50  Eur ar PVN, kā arī tika piegādāta un uzstādīta audio sistēma par 6404,17 Eur ar PVN.

Projekta realizācijā ieguldīts Kārsavas novada pašvaldības finansējums.

17. septembrī, svinīgi tika atklāts pārbūvētais Kārsavas vidusskolas stadions. Pirmie stadionu iemēģināja iedzīvotāji, piedaloties Pirmajās novada sporta spēlēs, kurās tika noskaidrots sportiskākais pagasts.

Nr: xxx