lauku_celi_uzsakti

27. aprīlī Kārsavas novada domes sēdē tika veikti grozījumi prioritāro ceļu sarakstā pašvaldības grants ceļu pārbūvei pasākumam ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Pašvaldība izvirza sekojošu ceļu sarakstu:

1.1.  Nākotnes ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – no 0,000-0,140 km un 0.140-0.376 km (kopējs garums 0,376 km);
1.2.  A – 57 Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – no 0.000-1.700 km (garums 1.700 km);
1.3.  A-59 Soldoni – Šoseja ceļa posma pārbūve Malnavas pagastā – no 0.000-0.300 km (garums 0.300 km);
1.4.  Alejas ielas pārbūve Kārsavas pilsētas teritorijā – no 0.000-1.784 km (garums 1.784 km);
1.5.  Straujas ielas pārbūve Mērdzenes pagastā – no 0.000– 0.633 km (garums 0.633 km);
1.6.  A-1 Salnava – Aizsili- Bēliņi-Verpeļi ceļa posma pārbūve Salnavas pagastā – no 0.000 – 0.900 km (garums 0.900 km);
1.7.  Jāņa ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 0.142 km (garums 0.142 km);
1.8.  Parka ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 0.268 km(garums 0.268 km);
1.9.  Zaļās ielas pārbūve Mežvidu pagastā – no 0.000 – 0.231 km un no 0.000 – 0.198 (garums 0.429 km);
1.10. Smilšu ielas pārbūve Goliševas pagastā – no 0.197-0.597 km (garums 0.4 km);
1.11. A-120 Pudinava -Latvīšu Stiglova pārbūve Mērdzenes pagastā – no 0.00-3.97 km (garums 3.97 km).

Viedokli var iesniegt rakstiski, iesniedzot iesniegumu Kārsavas novada domē pie sekretāres vai pa tālruņiem: 26182923; 26101155.

Inese Lipska
Projektu vadītāja