kkf_sienu_gleznojumi

„Latvijas valsts simtgadei” par godu Kārsavas novadā tiks veidoti monumentāli sienu gleznojumi, kuros būs attēlotas katram pagastam raksturīgas ainavas.

Kārsavas novada pašvaldība ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” atbalstu realizēs projektu “Kārsavas novada iedzīvotāju ideju dzirkstis – „LATVIJAI-100””, kura ietvaros, katrā novada pagastā tiks veidots sienu gleznojums ar vietai zīmīgu ainavu.

Projekts tiek realizēts ar mērķi veicināts iedzīvotāju aktivitāti, celt pašapziņu un apliecināt viņu nozīmi novada kultūras veidošanā.

Iedzīvotāji tiek aicināti dalīties ar savām idejām par sienu gleznojumu tēmām, nest uz pagastu pārvaldēm senas fotogrāfijas.

Radio raidījums: “Iepazīstam Kārsavas novadu! Dzīve un saimniekošanas iespējas pierobežā”