dika_labeka

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros tika izveidoti jauni bērnu rotaļu laukumi – Kārsavas vidusskolas stadionā un Otrajos Mežvidos.

Projekta realizācijas rezultātā ir piedāvātas daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas visām sabiedrības grupām arī sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, tādējādi veicinot novada iedzīvotāju, veselības nostiprināšana, kā arī fizisko spēju attīstīšana un veselīga dzīves veida uzturēšanu. Aktīva atpūta bērniem un jauniešiem veicinās normālu organisma attīstību, nobriešanu un nostiprinās savstarpējās attiecības.

Projekta budžets: 28093,81 eiro, kur ELFLA finansējums – 25284,43 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 5319,49 eiro. Pērn 2017. gadā projekta ietvaros tika uzstādīti 7 brīvdabas trenažieri Goliševā, Mežvidos, Mērdzenē un Malnavā.

Pēc atkārtotās iepirkuma procedūras bērnu rotaļu laukuma izveide Kārsavas pilsētā un Otrajos Mežvidos tika uzticēta firmai SIA “MK Dizains”. Tagad Otrajos Mežvidos bērni var spēlēties rotaļu mājiņā ar slidkalniņu, šūpoties uz šūpolēm vai vizināties ar karuseli. Savukārt Kārsavas pilsētas bērniem piedāvājam jaunu rotaļu vietu, kura atrodas tuvu daudzdzīvokļu mājām. Bērni savām rotaļām laukumos varēs izmantot jau ierasto aprīkojumu: rotaļu mājiņu ar slidkalniņu, līdzsvara šūpoles,  vienvietīgas bērnu šūpoles, karuseli, smilšu kasti. Taču, lai bērnu rotaļu laukumu padarītu saistošāku dažāda bērnu vecuma grupām, tas tika papildināts ar jaunajiem spēļu elementiem – uzstādīti virvju rotaļu laukuma 4 dažādi moduļi. Viens no tiem, līšanas caurule, ir paredzētas bērniem līdz 14 gadu vecumam. Vecāku un vecvecāku ērtībai ir uzstādīti ērti soliņi.

Lai jaunais bērnu rotaļu laukums un sakārtota teritorija ap to priecē mūsu bērnus un visus Kārsavas pilsētas iedzīvotājus!

Rita Jonikāne
Projekta vadītāja