Lai sniegtu atbalstu skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, Kārsavas novada pašvaldība sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 3. marts  līdz 2021.gada 30.decembris.

2016./2017. mācību gadā paredzēti šādi karjeras atbalsta pasākumi pašvaldībā:

  1. Darbu uzsāk  pedagogs karjeras konsultants- Vaira Šicāne, kas īstenos karjeras izglītības programmas izmēģinājumskolās: Kārsavas vidusskolā, Mērdzenes pamatskolā un Mežvidu pamatskolā.
  2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi tiek īstenoti gan izmēģinājumskolu 1.-12.klašu izglītojamiem, gan projektā neiesaistītās Salnavas pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamiem.

 

pdf-icon.pngMežvidu pamatskolas karjeras izglītības programma2.95 MB  

pdf-icon.pngMērdzenes pamatskolas karjeras izglītības programma2.91 MB

pdf-icon.pngKārsavas vidusskolas karjeras izglītības porogramma

 

Nr: Nr. 8.3.5.0/16/I/001