Kārsavas kultūras nama fasādes remontdarbi tiks uzsākti 5. jūnija, tos veiks firma  SIA „Akvilons Z”.

Kārsavas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā par Kārsavas kultūras nama fasādes remontu piedalījās sešas firmas. SIA „Akvilons Z” piedāvāja zemāko līgumcenu 24 379.51 EUR bez PVN.

Ir notikusi pirmā darba grupas tikšanās, kurā tika nolemts darbus uzsākt 5. jūnijā. Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi: fasādes virsmas fragmentu mazgāšana ar pretsēnīšu līdzekli, plaisu apstrāde, fasādes (logailas, aplodas, palodzes, karnīzes, dzegas, kolonnas, ”aklie” logi) elementu krāsošana, cokola remonts, visu ieeju lieveņu atjaunošana, lietus ūdeņu atvades iebūvēšana, veco koka logu nomaiņa un kurtuves ieejas demontāža.

Paredzamais darbu izpildes termiņš ir 90 kalendārās dienas, neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, kuri var raksties pamatojoties uz klimatiskajiem apstākļiem.

Sīkāk iepazīties ar projektā veicamajiem darbiem var pielikumā.

pdf-icon.pngSkiču projekts14.01 MB