Organizē  INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programma

Nosaukums: INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programmas LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” projekts „ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”.

Projekts izstrādāts, pamatojoties un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām – pārrobežu noziedzību, sabiedriskās drošības jautājumiem un nelegālo imigrāciju, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu. Šīs abām valstīm kopīgās problēmas efektīvi iespējams risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī, tāpēc apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām. 

Projekta identifikācijas Nr. LLI-082

Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma.

Projekta Vadošais partneris ir LV Valsts policija.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam.

Īstenošanas vieta:Latvijas Valsts Policija, Valsts Robežsardze, Krāslavas novada dome, Kārsavas novada dome un Lietuvas Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība

Projekta mērķis:Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir dialoga veidošana starp Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām, kas sekmētu turpmāku efektīvu sadarbību cīņā ar pārrobežu noziedzību.  Projekta mērķis ir ierobežot kontrabandu un nelegālo robežpārkāpšanu. Tās ir galvenās problēmas, ko mēs vēlamies risināt un stiprināt robežu,” sacīja projekta koordinatore Ilze  Stabulniece.

Galvenās projekta aktivitātes:Realizējot projektu ir plānots uzstādīt intelektuālās nakts un dienas video novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai. Kārsavas novadā tiks uzliktas 8 gudrās kameras un informatīvais displejs. Šādi tiks pilnveidota starpvalstu sadarbība, noziedzības apkarošana un mazināti terorisma draudi.

Projekta kopējās izmaksas: 580 236 eiro

ERAF līdzfinansējums: 85% jeb 493200 eiro

Pašvaldības līdzfinansējums – 3 175.77 euro

 

Kontaktinformācija:
Projektu vadītāja

 Māris Kulešs

Publikācijas: