Kārsavas pilsētai cauri vijas Šņitkas strauts, kas ir interesants ar tā reljefu un līkumoto gultni. Diemžēl, iedzīvotājiem tas ir grūti pieejams objekts un nav īpaši baudāms, jo teritorija ap to ir aizaugusi un bieži applūst.

2015. gadā, piesaistot ekspertu ar pieredzi plūdu risinājumos upēs Andri Urtānu tika nolemts veikt strauta gultnes taisnošanu 18 m garumā starp Vienības un Telegrāfa ielām, kā arī celmu un krūmu izņemšanu šajā posmā. Pašvaldības darbinieki kopējā talkā strauta gultni visā tās garumā atbrīvoja no daudziem kokiem, kas bija sagāzušies Šņitkas gultnē un veidoja smilšu/dūņu sanesumus.

Gājēju taka plānota gar Šņitkas strautu posmā no Parka ielas līdz Telegrāfa ielai. Taku paredzēts apgaismot un gar to izvietot dažādus vides un atpūtas objektus. Kopējais garums aptuveni 700 m. Šis tūrisma objekts tiks savienots ar labiekārtoto Kārsavas dīķa objektu (darbi tiks uzsākti 2017. gada pavasarī), tādējādi veidojot kopēju tūrisma un rekreācijas maršrutu Kārsavas pilsētā. 2017. gada janvārī notiks darba grupas, kurās tiks aicināti piedalīties arī iedzīvotāji, lai paustu savas idejas un ieteikumus.

12.12.2016. noslēgts līgums ar SIA “Rēzeknes nams” par būvprojekta “Gājēju taka gar Šnitkas strautu Kārsavā” izstrādi. Darba izpildes termiņš līdz 20.02.2017. Līguma summa 4658,50 EUR (ar PVN).

Pēc būvprojekta izstrādes tiks meklētas iespējas finansējuma piesaistei projekta realizēšanai.

pdf-icon.pngProjekta skice2.05 MB