Mūsdienās apdzīvotas vietas nav iedomājamas bez publiskā apgaismojuma, ko var droši saukt par iedzīvotāju pamatvajadzību. Līdz 2015. gada martam, dažādu iemeslu pēc, Salnava bija vienīgais pagasta centrs novadā, kurā nebija ielu apgaismojuma.

2014. gada decembrī tika veikts iepirkums „Apgaismes ķermeņu iegāde Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemam”, kurā ar zemāko cenu uzvarēja pretendents SIA „Baltik Elektro Sabiedrība”, kas apņēmās piegādāt 30 LED gaismekļus pa 8 763,91 EUR (ar PVN).

2015. gada martā Salnavā un Koreckos visi 30 LED gaismekļi tika uzstādīti un pieslēgti. Darbus veica pašvaldības darbinieki. Apgaismojuma ierīkošana Salnavā un Koreckos kopā izmaksāja 12 528,91 EUR, kas tika segti no Kārsavas novada pašvaldības budžeta.