Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus par „Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” iesniedza 7 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA „Nejss” piedāvājums (piedāvātā līgumcena 84882,77 EUR bez PVN).

2016. gada oktobrī projekta finansējumu apstiprināja Kārsavas novada domes sēdē.

8. novembrī ar darbuzņēmēju tika noslēgts būvdarbu līgums „Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē”.

Iestādē paredzēts: cokola siltināšana, fasādes sienu apdares darbi, palīgkāpņu un lieveņu atjaunošana, ieejas jumtiņu atjaunošana, pagraba norobežojošo ārsienu siltināšana no iekšpuses, bēniņu stāva siltināšana, ventilācijas kanālu remonts, jumta seguma maiņa, ārdurvju bloku maiņa, apkures sistēmas pārbūve un citi dažādi darbi.

Būvdarbi izpildes termiņš plānots 12 nedēļas pēc Pašvaldības paziņojuma par sākuma datumu.

Projekta realizācijā tiks ieguldīts Kārsavas novada pašvaldības finansējums.