latgales-kulturas-programma

15. novembra pēcpusdiena Mērdzenes pamatskolā iekrāsojās daudzveidīgās, brīnumainās varavīksnes krāsās.

Uz Kārsavas novada projekta “Varavīksne pār Latgali” noslēguma pasākumu bija sapulcējušies Salnavas pamatskolas un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Mērdzenes pamatskolas audzēkņi un viņu pedagogi.

Ar savu klātbūtni pasākumu pagodināja Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, Mērdzenes pagasta pārvaldnieks Jānis Koļčs, projekta vadītāja Rita Jonikāne, Mērdzenes pamatskolas direktore Inese Avota.

Pasākumu vadīja projekta koordinatore, Mērdzenes pamatskolas erudītā un atraktīvā skolotāja Anita Šarkovska.

Skolotāja Anita klātesošos iesaistīja pasakā par brīnumiem, kuriem visi noticēja un paši iesaistījās tajā, izdzīvojot un atsaucot atmiņā visus projekta posmus.

Projekta ietvaros 17., 18., 19. augustā notika vizuālās mākslas plenērs “Varavīksne pār Latgali”, kurā jaunie mākslinieki katru dienu vadīja konkrētā novada vietā – Mērdzenē, Salnavā un Kārsavā.

Skolēni šajās dienās, spītējot lietum, vēroja dabu, ieklausījās vēstures nostāstos par konkrētām vietām un vides objektiem, plānoja darbu,  fotografēja ainavas, objektus, kurus vēlāk vēlējās atainot savās gleznās.

Pēc 3 jaukām, radošām, iespaidu pilnām kopīgi pavadītajām plenēra dienām sekoja divus mēnešus ilgs  patstāvīgais darbs skolās, kur radošu, erudītu un talantīgu skolotāju – Elvīras Bleives (Salnavas pamatskola), Vēsmas Vasiļjevas (Kārsavas Mūzikas un mākslas skola) un Lijas Rosickas (Mērdzenes pamatskola) vadībā veidojās 21 brīnišķīga glezna, kuras noslēguma pasākumā visi varēja apskatīt Mērdzenes  skolas zālē.

Tad jauno mākslinieku darbi ceļos uz Salnavas pamatskolu, uz Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu, Kārsavas novada domi, lai parādītu, kādu mūsu novadu redz jaunā paaudze.

Pasākums noslēdzās ar paldies skolotājām, projekta vadītājai, kā arī, protams, projekta dalībniekiem.

Skolēni ar skumjām atvadījās no iegūtajiem draugiem, priecājās par jaunajiem iespaidiem, jauniegūtajām darba prasmēm, un nezaudēja cerību tikties nākamajā projektā.

avi-icon.pngFoto galerija.0 bytes

Biruta Krilova
Mērdzenes pamatskolas skolotāja