Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Dzelzceļa māja 25”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – izsoles sākumcena EUR 580.00, nodrošinājums EUR 58.00, izsole 26.04.2018. plkst. 11:30.

Pieteikšanās līdz 12.04.2018. plkst. 16:00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.2 “Dzelzceļa māja 40”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 250.00, nodrošinājums EUR 25.00, izsole 12.04.2018. plkst.13:00;
  • Nr.3 “Dzelzceļa māja 40”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 430.00, nodrošinājums EUR 43.00, izsole 12.04.2018. plkst.14:30;
  • Nr.1 “Dzelzceļa māja 25”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 380.00, nodrošinājums EUR 38.00, izsole 13.04.2018. plkst.10:00;
  • Nr.2 “Dzelzceļa māja 25”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 13.04.2018. plkst.11:30;
  • Nr.3 “Dzelzceļa māja 25”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 540.00, nodrošinājums EUR 54.00, izsole 13.04.2018. plkst.13:00;
  • Nr.4 “Dzelzceļa māja 25”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 380.00, nodrošinājums EUR 38.00, izsole 13.04.2018. plkst.14:30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 28.03.2018. plkst. 16:00.

Pieteikumu reģistrācija un izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.