Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:

  • dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Dzelzceļa māja 40”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 170.00, nodrošinājums EUR 17.00, izsole 20.06.2018. plkst.14-30;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Dzelzceļa māja 40”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 92.00, nodrošinājums EUR 9.20, izsole 20.06.2018. plkst.16-00;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Dzelzceļa māja 23”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 70.00, nodrošinājums EUR 7.00, izsole 20.06.2018. plkst.11-30;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Dzelzceļa māja 32”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 140.00, nodrošinājums EUR 14.00, izsole 20.06.2018. plkst.13-00;
  • nekustamo īpašumu “Aizpureņi”, Ločukolnos, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 160.00, nodrošinājums EUR 16.00, izsole 21.06.2018. plkst.11-30;
  • dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2 “Pureņu stacija”, Ločukolnos, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 200.00, nodrošinājums EUR 20.00, izsole 21.06.2018. plkst.13-00;
  • dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2 un Nr.3 “Dzelzceļa māja 24”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 600.00, nodrošinājums EUR 60.00, izsole 21.06.2018. plkst.10-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 07.06.2018. plkst.16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.