Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Dzelzceļa māja 23”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā – sākumcena EUR 384.00, nodrošinājums EUR 38.40, izsole 09.11.2018. plkst. 14.30, pieteikšanās līdz 25.10.2018. plkst. 16.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.