Trīs  Kārsavas novada pirmsskolas izglītības iestādes – Kārsavas PII, Malnavas PII un Mērdzenes pirmsskolas grupa –  atsaucās uz SIA ,,ALAAS” rīkoto konkursu pirmsskolas vecuma bērniem ar mērķi –  veicināt izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, tai skaitā pārveidojot to noderīgā lietā , ko var izmantot ikdienā.

       Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem veidoja praktisku atkritumu konteinerīti, par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietojumu iepakojumu un tā elementus.

         Konkursa žūrija darbiņus vērtēja pēc nopietniem kritērijiem – atbilstība noteikumiem, darba izpildījuma kvalitātes, praktiska pielietojuma, oriģinalitātes. 

    Ar piedalīšanos konkursā pirmsskolas vecuma bērni ieguva priekšstatus par atkritumu samazināšanu, to otrreizēju izmantošanu un pārstrādi. Atkritumu problēmas risināšana pirmsskolas vecuma bērniem sniedz daudz iespēju to saistīt arī ar dažādu mācību jomu saturu.

     Paldies izglītības  iestāžu  pirmsskolas skolotājiem un bērniem par oriģinālajiem darbiem, izrādīto interesi un  piedalīšanos!

Pirmsskolas jomas koordinatore Janīna Ņukša