Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un Latvijas, jaunajā mācību gadā Vītolu fonds administrēs un izmaksās 704 stipendijas. Ar ziedotāju atbalstu studijas uzsāks 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie stipendiāti studijas turpinās. Šajā mācību gadā fonds izmaksās vairāk kā 1 200 000 EUR.

Vītolu fonds sadarbojas ar 30 uzņēmumiem, 7 fondiem, 27 organizācijām un korporācijām, 107 privātpersonām, un dibinātas 32 testamentāro novēlējumu stipendijas. Īpašā Draugu stipendija – pateicoties bijušo stipendiātu un citu labvēļu ziedojumiem – atbalstīs 16 jaunos studentus. Stipendiju lielumu nosaka ziedotājs, un tās ir sākot no 1500 EUR līdz 6000 EUR.

No Daugavpils šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 10 jaunieši: Ilga Alika (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Jūlija Emīlija Drozda (ERGO stipendija), Antra Bruņeniece (“Danske Bank” stipendija), Viesturs Balodis (Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija), Veronika Romaļska (SIA “Baltacon” stipendija), Iveta Rudka (Puteņu ģimenes stipendija), Elvis Teniss (Tania S.Sweet piemiņas stipendija), Sandis Bruņenieks (Gunāra un Ināras Reiņu stipendija), Arianda Jonāne (COBALT stipendija), Darja Juhno (Cerbuļu ģimenes stipendija).

No Rēzeknes novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 49 jaunieši: Liāna Zeltiņa un Vitālijs Rungis (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Una Kancāne, Diāna Korkliša, Inga Kruste, Bernards Kudiņš un Mārcis Lipskis (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kārlis Barkāns (SIA “Kurekss” stipendija),  Laura Viļuma un Edvards Zarembo (Zvejnieku ģimenes stipendija), Paula Viļuma (Draugu stipendija), Sintija Bikovska (ERGO stipendija), Arnita Kivliša un Armands Ivulāns (SIA “Apsīte” stipendija), Sandra Avdijanova (“Danske Bank” stipendija), Krišjānis Cercens un Emīls Timofejevs (Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija), Patrīcija Benislavska (Alfrēda un Sarmītes S.Gravu ģimenes stipendija), Arnita Jurdža (Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija), Armands Počs (Aivara Andersona ģimenes stipendija), Kaspars Madžuls, Rafaels Apelis un Elmārs Ūsāns (A/S “Latvijas kuģniecība” stipendija), Santa Bortkeviča (Puteņu ģimenes stipendija), Arina Semeikina (“SEB Investment Management” stipendija), Keitija Kindzule un Viktorija  Zakarkeviča (“Puratos Latvia” stipendija), Rūdolfs Čeirs (Lidijas un Bertrama Rozenbergu piemiņas stipendija), Zane Zarembo (Jura Gravas piemiņas stipendija), Evija Laizāne (In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija), Diāna Drozdova, Kristīne Gailuma, Elvita Kotāne un Sigita Obrumane (Viktorijas Mickānes piemiņas stipendija), Samanta Marija Misiņa (Saginavas Latviešu kluba stipendija), Sanita Murāne (Kārļa Cīruļa piemiņas stipendija), Undīne Čeire (“Daugavas vanagu” Toronto nodaļas stipendija), Darja Tihomirova (ATEA GLOBAL SERVICES stipendija), Marta Madara Dundure (Valsts Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stipendija), Armands Ostrovskis (Pasaules Brīvo latviešu apvienības stipendija), Marta Madara Pekša (Jāņa un Annas Marijas Eglīšu piemiņas stipendija), Aleksandrs Lončs (Vaino V.Keelmann stipendija), Justīne Širina (Sandras Kalnietes stipendija), Linda Pundure (Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendija), Elīna Bule (Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendija), Mārīte Svikle (“Daugavas vanagu” Adelaides nodaļas stipendija), Jūlija Šilova (Arnolda un Helēnas Sildegu fonda stipendija),  Judīte Lukša (Andreja Isajeva ģimenes stipendija), Jānis Počs (Advokātes Ilzes Šulces stipendija), Una Kancāne (SIA “AKA 3” stipendija).

No Aglonas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 3 jaunieši: Oskars Bluks (Guntara Kokoreviča stipendija), Karina Bluka (Andra Kļaviņa stipendija), Linda Madelāne (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija).

No Baltinavas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 3 jaunieši: Arīna Bistrova (Tania S.Sweet piemiņas stipendija), Aiga Boldāne (Draugu stipendija), Guna Gamazina (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija).

No Balvu novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 17 jaunieši: Samanta Leitāne (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Kitija Dzintare, Ilze Liepiņa, Igors Višņakovs un Aiva Podniece (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kristīne Krakope (Zvejnieku ģimenes stipendija), Solvita Boldāne (Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija), Reina Ambarova (“Saules Aptiekas” stipendija), Mārtiņš Pundurs (Andra Kļaviņa stipendija),  Ivanda Adata (“SEB Investment Management” stipendija), Baiba Zaļaiskalna (Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendija), Elvita Kravale (Vaidas Miķītes Jordan stipendija), Lauma Šamkina (Gunāra un Ināras Reiņu stipendija), Lāsma Rutmane (ATEA GLOBAL SERVICES stipendija), Aiva Niedra (Viestura Neimaņa stipendija), Darja Ivanova (Annas un Jāņa Cerbuļu piemiņas stipendija), Marta Fjodorova (Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu stipendija).

No Ciblas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 4 jaunieši: Lauris Vonogs (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija), Arvis Šmats (Puteņu ģimenes stipendija), Līga Šmate (Aivara Andersona ģimenes stipendija), Aigars Luckāns (SIA “Kurekss” stipendija).

No Dagdas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 11 jaunieši: Jānis Magone, Evita Maļkeviča un Sandis Leikums (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Marina Cvetkova un Sandra Rudka (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Jūlija Ivanova (Zvejnieku ģimenes stipendija), Sergejs Pozdņakovs (ERGO stipendija), Veronika Mihejeva (“Danske Bank” stipendija), Baiba Anna Ozoliņa un Olita Brenča (Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija), Evita Kairiša (Jāņa un Ellas Dambergu piemiņas stipendija).

No Ilūkstes novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 9 jaunieši: Santa Bigāte un Sanita Vitkovska (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Kristaps Isoda (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Elīna Purvinska (Zvejnieku ģimenes stipendija), Toms Madarnieks (“Danske Bank” stipendija), Megija Šede (Jāņa Vilgerta stipendija), Ilze Buceniece (Mirdzas un Alfrēda Grāmatiņu piemiņas stipendija), Zintis Ščerbakovs (Elmāra Freiberga piemiņas stipendija), Santa Krasauska (Daumanta un Birutas Heisteru piemiņas stipendija).

No Kārsavas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 3 jaunieši: Sofija Ločmele un Aija Urtāne (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Ivo Burmeisters (Skaidrītes Otty Udrow piemiņas stipendija).

No Krāslavas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 8 jaunieši: Samanta Sozvirska (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Jana Lukjanska un Laura Dzalbe (SIA “Kurekss” stipendija), Natālija  Mihailova (Zvejnieku ģimenes stipendija), Aleksandra Andrukoviča (“Danske Bank” stipendija), Renāte Šroma (“Saules Aptiekas” stipendija), Viktors Andžāns (Viļņa Viktora Šveics stipendija), Jana Kitoka (Skaidrītes Otty Udrow piemiņas stipendija).

No Līvānu novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 12 jaunieši: Ita Daugavvanaga (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Anna Franciska Labinska (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kristīne Kivleniece (Zvejnieku ģimenes stipendija), Marta Bulāne, Katrīna  Zorkina un Ilze Paegle (ERGO stipendija), Artūrs Bjalkovskis (SIA “Apsīte” stipendija), Eduards Ancāns (Puteņu ģimenes stipendija), Līga Baika (“SEB Investment Management” stipendija), Mairis Iesalnieks (Jāņa Vilgerta stipendija), Margita Rudzāte (Kristian Hrgetič stipendija), Ādams Arvo Brūvers (Zelmas Grīnfeldes-Brežinskis piemiņas stipendija).

No Ludzas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 5 jaunieši: Elvijs Kušners (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Ludmila Kuzņecova (Zvejnieku ģimenes stipendija), Dženita Krasutina (SEB stipendija), Sandis Plenkovs (Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija), Krista Pogurecka (Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija).

No Preiļu novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 6 jaunieši: Sintija Vojevodska (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Ausma Dzerkale (Ernas Bertas Meijas Gurķis piemiņas stipendija), Lauma Tumašova (Puteņu ģimenes stipendija), Liena Gasiņa (Viļa Olava piemiņas stipendija), Alise Lutinska (Elzas Kampares stipendija), Matīss Dambītis (Helēnas un Pētera Grīnmaņu piemiņas stipendija).

No Riebiņu novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 5 jaunieši: Agita Sprindža (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Ervīns Sprindžs (SIA “Kurekss” stipendija), Elīna Cakule (Zvejnieku ģimenes stipendija), Līga Struka (Arņa Tiliba piemiņas stipendija), Andra Struka (Andra Kļaviņa stipendija).

No Rugāju novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 2 jaunieši: Mārtiņš Štāls (LPKS “LATRAPS” stipendija), Krišjānis Kočāns (SIA “Apsīte” stipendija).

No Vārkavas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 1 jauniete: Ilze Cepurniece (Ritas Dzilnas-Zaprauskas piemiņas stipendija).

No Viļānu novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 3 jauniete: Laura Sondore (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Gundega Līva Lonska (Draugu stipendija), Dainis Sondors (Aivara Andersona ģimenes).

No Viļakas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 8 jaunieši: Evija Kravale, Elvita Krakope un Elīna Bukša (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Egils Keišs (SIA “Apsīte” stipendija), Elvijs Koniševs (Visvalža un Māras Sniedzes stipendija), Mairita Dukovska (Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendija), Jolanta Keiša (Sidnejas latviešu biedrības – Elvīras Palavas piemiņas stipendija), Rēvalds Šakins (Mācītāja Dr.Imanta Alkšņa stipendija).

Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Pieteikšanās nākamā mācību gada stipendijām no 2019. gada 15. janvāra līdz 1. martam. Paldies visiem ziedotājiem par ieguldījumu Latvijas jauniešu izglītībā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv