Kārsavas novada pašvaldība jau ziņoja, ka dome  17.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 19; 7 “Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012-.2024.gadam grozījumu apstiprināšanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 16 “Par Kārsavas novada Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”. 12.03.2021. ir saņemta VARAM 11.03.2021. vēstule Nr. 15-2/2502 „Par Kārsavas novada teritorijas plānojuma grozījumiem”, kas apliecina, ka Teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojumi no šīs vēstules saņemšanas dienas.

Materiāli ir pieejami doc-icon.pnghttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18407.