Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projekta iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 26.05.2017. – 26.06.2017. Projektu prezentācija 04.07.2017.

Vairāk informācijas: www.lad.gov.lv un www.ludzaspartneriba.lv.

4logo