“Valsts nozīmes ūdensnotekas Šņitkas strauts, ŪSIK kods 68472:01, pik.09/70-39/40 atjaunošana Kārsavā un Malnavas pagastā, Kārsavas novadā.”

Kārsavas novada dome un SIA “ZVIDZE” veic plānoto būvdarbu apspriešanu „Valsts nozīmes ūdensnotekas Šņitkas strauts, ŪSIK kods 68472:01, pik.09/70-39/40 atjaunošana Kārsavā un Malnavas pagastā, Kārsavas novadā” būvprojekta izstrādei, ko izstrādā SIA „ZVIDZE”, pēc Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pasūtījuma.

Apspriede norisināsies 2019. gada 26. aprīlī plkst. 17.00  Kārsavas novada domes Sēžu zālē, Vienības iela 53, Kārsavā, Kārsavas novadā. Varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības tehnaloģisko risinājumu, uzdot sev intresējošos jautājumus projektētājiem SIA “ZVIDZE” pārstāvim, VSIA “ZMNĪ” pārstāvim un pašvaldības amatpersonai. Projektā ir paredzēts pilnībā rekonstruēt caurteku sistēmu Vienības, Telegrāfa, Zaļās un Alejas ielām

Būvniecības ierosinātājs: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”,,

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „ZVIDZE”,Reģ. nr. 45403018630, „Rasiņas”, Ošupes pag.,

Madonas nov., LV-4831, haralds.gailums@inbox.lv, 26458391.

Foto: Nikolajs Mortukāns

Haralds Gailums
Atbildīgais projektētājs / Pilnvarotā persona