pdf-icon.pngĪpašuma novērtējums527.33 kB
Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē  nekustamo īpašumu, kas atrodas: Vienības iela 76A-11, Kārsava, Kārsavas nov., kadastra Nr.6809 900 0525. 

Nekustamais īpašums sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 67,7 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 2500 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 100 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgumu tiesu izpildītājai autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (250 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 16.jūnijs plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums – 2020.gada 16.jūlijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.26806595.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/9d7c7e03-6dc0-40f4-8ee8-eba39fca8253