Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Skolas ielā 3B-26, Kārsavā, Kārsavas novadā, kadastra numurs 68099000405. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 40, 64 m2, 4064/126440 kopīpašuma domājamām daļām un būves (kadastra apzīmējums 68090030011001) un no zemes (kadastra apzīmējums 68090030011).

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 1600,00 EUR. 

Izsoles sākuma datums un laiks – 2020.gada 20.maijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks 19.jūnijs plkst. 13:00.

Tālrunis uzziņām 64624889, 26111586.