Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu  tika nolemts nodot iznomāšanai Kārsavas novada pašvaldībai piederošās un piekritīgās neapbūvētās lauksaimniecības zemes vienības bez apbūves tiesībām uz sešiem gadiem:

1.1. Malnavas pagasta teritorijā:

 • zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0075, neapbūvēto  daļu 2,8 ha platībā;
 • zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0242-1,91 ha platībā;
 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0143-1,5ha platībā;
 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0490- 0,61 ha platībā;
 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0520- 0,39 ha platībā;
 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0140- 0,5 ha platībā;

1.2.Goliševas pagasta teritorijā:

 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0145-2,8ha platībā;
 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0079-3,3 ha platībā;
 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0033- 3,267 ha platībā;
 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0034- 0,5911ha platībā;

1.3.Mērdzenes pagasta teritorijā:

 • zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0088 neapbūvēto daļu 0,7ha platībā;
 • zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0380- 1,1 ha platībā;
 • zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0008, 4,0ha platībā.

2. Apstiprināt piemērojamo izsoles veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Apstiprināt izsoles sākuma nomas maksu, euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) :

 • zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6868 001 0075, daļai 2,8 ha platībā, 182,00 euro;
 • zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 007 0143-1,5ha platībā, 97,50 euro ;
 • zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0490- 0,61 ha platībā, 39,65 euro;
 • zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 009 0520- 0,39 ha platībā, 25,35 euro;
 • zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6868 011 0140- 0,5 ha platībā, 32,50euro;
 • zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0145-2,8ha platībā,  179,20 euro ;
 • zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0088- 0,4 ha platībā, 25,60 euro;
 • zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 003 0079-3,3 ha platībā, 211,20 euro ;
 • zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0033- 3,267 ha platībā, 209,09 euro;
 • zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6854 005 0034- 0,5911ha platībā, 37,83 euro;
 • zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0088 daļai 0,7ha, 43,40 euro ;
 • zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6872 001 0380- 1,1 ha platībā, 68,20 euro;
 • zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6872 006 0008, 4,0ha platībā, 248,00 euro.

Pieteikties uz pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību nomu var līdz 2019.gada 13.decembrim, iesniedzot Kārsavas novada pašvaldībai adresētu  nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

 • fiziskām  personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, informācija par juridisko personu pārstāvošo personu.

Informācija par iznomājamās  zemes vienību  atrašanās vietu ērti atrodama interneta adresē – www.kadastrs.lv

Tālrunis uzziņām darba laikā – 65733135, 29243612.

doc-icon.pngIesnieguma veidlapa15.75 kB

Anna Orinska
Zemes lietu vecakā speciāliste