Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumu nolemts iznomāt uz laiku līdz pieciem gadiem, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekrītošās lauku apvidus zemes vienības:

Mērdzenes pagasta teritorijā:

  1. ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0075, platība 0,6ha,
  2. ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0118, platība 0,3ha,
  3. ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0119, platība 0,3ha,
  4. ar kadastra apzīmējumu 6872 002 0146, platība 1,0ha,
  5. ar kadastra apzīmējumu 6872 003 0067, platība 3,3ha,
  6. ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0209, platība 2,71ha,
  7. ar kadastra apzīmējumu 6872 005 0228, platība 2,2ha;

Salnavas pagasta teritorijā:

  1. ar kadastra apzīmējumu 6894 006 0133, platība 1,01ha.

Informācija par iznomājamo zemes vienību atrašanās vietu ērti atrodama interneta adresē – karte.lad.gov.lv (spied šeit).
Pieteikties uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienības nomu var laika posmā no 29.08.2016. līdz 18.09.2016., iesniedzot Kārsavas novada pašvaldības domei adresētu nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša informācija:- fiziskām personām – pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona numurs, e-pasta adrese;- juridiskām personām – pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, ziņas par juridisko personu pārstāvošo personu.

Pieteikuma forma: doc-icon.pngIesniegums zemes iznomāšanai (spied šeit)0 bytes

Zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska, t. darba laikā – 65733135, 29243612.