Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu paziņojam, ka Kārsavas novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Nr.p.k. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs Dokumenta veids Dokumenta numurs Dokumenta izdošanas datums Dokumenta glabāšanas laiks
1. Jānis Barkāns Brīdinājums 1.7.10/75 29.11.2018. 10 gadi

Ar pieņemtajiem lēmumiem nodokļu maksātāji var iepazīties trīsdesmit dienas no lēmuma pieņemšanas dienas, Kārsavas novada pašvaldībā, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā. Tālrunis informācijai 20221777.