Ar pirmajiem cīruļu tre atnācis marts un pavasarīgā Starptautiskā Sieviešu diena. 7. martā Mērdzenes klubiņš aicināja pie sevis tuvus un tālus ciemiņus uz pasākumu “Pavasaris un Sievietes”.

Ar lustīgām dejām skatītājus priecēja pašmāju deju kolektīvs “Luste” un Jāņa Ļubkas vadītā Salnavas puišu deju kopa. Par sievietes sirdslietām dziesmās stāstīja Nadežda Cado – Ločmele un aicināja sēdošos zālē uzdejot. Bet Ināras Dovgiallo vadītā Pušmucovas puišu apvienība dziedāja tik aizkustinoši, ka klausītājos radīja vēlmi dziedāt līdzi. Par deju mūziku gādāja Normunds un Valdis Štekeļi.

Pavasaris….Svētku vadītāja aicināja klātesošos nosaukt vārdus ar šiem burtiem : prieks…, atmoda,.. vieglums,.. azarts,.. skaistums,   rosība, …sieviete.. u.c. Tie ir vārdi, kas pasākuma apmeklētājiem lika aizmirst ikdienas rūpes un sadzīves problēmas un sirdis piepildīt ar cīruļa vieglumu un prieku, par iespēju dzīvot, satikt labus cilvēkus un pateikties Dievam par katru nodzīvoto dienu.

Paldies par prieka un gaišuma sajūtu pasākuma organizētājiem, visiem tuviem un tāliem ciemiņiem, kas priecājās draugu pulkā, paldies fotogrāfam Mārim, kas deva iespēju fotografēties ar draugiem vai paziņām. Paldies Gunitai Zālītei –Misānei par skaistajām gleznām, par pierastu lietu neparasto skaistumu.

Lai pavasaris katrā dienā nes svētku sajūtu!

Pasākuma apmeklētāja Vera Zalāne