Lai ir slavēts Jezus Kristus!

Dārgie novada iedzīvotāji, ikvienu mīļi aicinām uz Malnavas Romas katoļu draudzes baznīcas iekštelpu sakopšanas pavasara talku 2019. gada 13. aprīlī plkst. 10.00 (Kārsavā, Baznīcas ielā 1). Īpaši gaidīti gados jaunāki cilvēki, kas varētu strādāt arī augstākās, grūtāk aizsniedzamās vietās.

Līdzi vēlams ņemt telpu sakopšanai nepieciešamās lietas (lupatiņas, birstes, spaiņus, ….).

Anna Orinska
Zemes lietu vecākā speciāliste