Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.06.2016. rīkojumu Nr. 342 „Par darba dienas pārcelšanu 2017. gadā” un Darba likuma 133. panta ceturto daļu, informējam, ka Kārsavas  novada pašvaldības iestādēs darba diena tiks pārcelta no piektdienas, 5. maija, uz sestdienu, 13. maiju.

Kārsavas  novada pašvaldības pagastu pārvalžu, iestāžu un administrācijas darba laiks maija sākumā:

  • 3. maijs: no 8.00 līdz 15.00 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30),
  • 4. maijs līdz 7. maijs: brīvs.