No 8. jūlija līdz 21. jūlijam Kārsavas novada pašvaldībā būs pieejami tikai pamatpakalpojumi.

Sākot ar šo gadu, Kārsavas novada pašvaldība ievieš jaunu atvaļinājumu grafiku vasaras mēnešos. Divas nedēļas (šogad no 8. jūlija līdz 21. jūlijam) pašvaldības speciālisti dosies atvaļinājumā, līdz ar to iedzīvotājiem būs pieejami tikai pašvaldības pamatpakalpojumi (dzimtsarakstu nodaļas, bāriņtiesas, sociālā dienesta, kases sniegtie pakalpojumi un iesniegumu pieņemšana).

Šāda atvaļinājumu forma izvēlēta, redzot pozitīvo piemēru citās pašvaldībās, jo tas ļauj efektīvāk plānot pašvaldības darbu vasaras mēnešos.