doc-icon.pngKapitālsabiedrību saraksts, grupēts pēc nozares un lieluma kritērijiem19.42 kB

Kārsavas novada pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšana pdf-icon.png(2016.gada 28.janvāra Kārsavas novada domes sēdes lēmums nr.17 protokols nr.2)531.42 kB

Pašvaldības kapitālsabiedrību pārskati:

2020.gads

pdf-icon.pngSIA “ALLAS” 2020. gada pārskats18.62 MB

pdf-icon.png SIA “Kārsavas slimnīca” (Mazā sabiedrība) 2020. gada pārskat332.62 kBs

pdf-icon.pngSIA “Kārsavas namsaimnieks” 2020.gada pārskats508.00 kB

2019.gads
pdf-icon.pngSIA “Kārsavas slimnīca” 1.13 MB

pdf-icon.pngSIA “Kārsavas namsaimnieks”1.27 MB

pdf-icon.pngSIA “ Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”12.94 MB

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis kapitālsabiedrībās  ir  izpilddirektors Toms Vorkalis.

Saskaņā ar Kārsavas novada domes lēmumu (10.12.2019. ārkārtas sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr.2.&) pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte

Ziņas par izmaksātajām dividendēm:
2019.gada pašvaldība nav  saņēmusi dividendes.

Ziņas, ka atsavināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībās.
Nav.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi.
Nav.

SIA “Kārsavas namsaimnieks ” publiskojamā informācija”

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi, darbības un komercdarbības veidi.

doc-icon.pngVIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2019. GADAM  Izpilde24.09 kB

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

xls-icon.pngInformācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu15.20 kB


Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati pa mēnešiem


Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati:


Informācija par īpašuma struktūru

(tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) –
SIA “Kārsavas namsaimnieks” 100% apmērā ir Kārsavas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās. 

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem –
Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)

Informācija par iepirkumiem

Statūti

Informācija par valdes locekli

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Atalgojuma politikas principi un informācija par katra valdes locekļa atalgojumu

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība. – Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)

Papildinformācija:

http://karsavasnamsaimnieks.lv