pdf-icon.pngKapitālsabiedrību saraksts, grupēts pēc nozares un lieluma kritērijiem.65.05 kB

Kārsavas novada pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšana pdf-icon.png(2016.gada 28.janvāra Kārsavas novada domes sēdes lēmums nr.17 protokols nr.2)531.42 kB

Pašvaldības kapitālsabiedrību pārskati:

2019.gads
pdf-icon.pngSIA “Kārsavas slimnīca” 1.13 MB

pdf-icon.pngSIA “Kārsavas namsaimnieks”1.27 MB

pdf-icon.pngSIA “ Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”12.94 MB

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis kapitālsabiedrībās  ir  izpilddirektors Toms Vorkalis.

Saskaņā ar Kārsavas novada domes lēmumu (10.12.2019. ārkārtas sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr.2.&) pašvaldības kapitāla daļu pārstāvis SIA “Kārsavas namsaimnieks” ir Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste Svetlana Sprukte

Ziņas par izmaksātajām dividendēm:
2019.gada pašvaldība nav  saņēmusi dividendes.

Ziņas, ka atsavināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībās.
Nav.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi.
Nav.