Nosaukums Sastāvs Īss darbības apraksts

Finanšu komiteja

 • Ināra Silicka
 • Andrejs Ivanovs
 • Edgars Puksts
 • Andrejs Krišāns
 • Viktors Indričāns
 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 • Pēteris Laganovskis
 • Inta Rancāne
 • Vairis Poikāns
 • Juris Poikāns
 • Oskars Petinens
 

Izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

 • Viktors Indričāns
 • Edgars Puksts
 • Jānis Linužs
 • Modris Karpovs
 • Ināra Silicka
 

Attīstības un teritoriālo lietu komiteja

 • Tālis Mūrnieks
 • Juris Poikāns
 • Andris Šicāns
 • Andrejs Krišāns
 • Andris Ļubka