Nosaukums Sastāvs

Ludzas novada Finanšu pastāvīgā komiteja

 • Edgars Mekšs – komitejas priekšsēdētājs
 • Juris Atstupens
 • Alīna Gendele
 • Lolita Greitāne
 • Andris Ļubka

Ludzas novada Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja

 • Ināra Silicka – komitejas priekšsēdētāja
 • Jevgenija Kušča
 • Renāte Mikaskina 
 • Viesturs Rancāns   
 • Toms Vorkalis 

Ludzas novada Teritoriālā un attīstības pastāvīgā komiteja

 • Valdis Maslovskis – komitejas priekšsēdētāj
 • Oļegs Agafonovs 
 • Modris Karpovs
 • Aivars Meikšāns
 • Inta Rancāne