Nosaukums Sastāvs Īss darbības apraksts

Finanšu komiteja

 • Ināra Silicka
 • Andris Ļubka
 • Edgars Puksts
 • Andrejs Krišāns
 • Vairis Poikāns

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 • Juris Vorkalis
 • Inta Rancāne
 • Pēteris Laganovskis
 • Ligita Maģiča
 • Andris Šicāns

Izglītības ,kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

 • Juris Vorkalis
 • Viktors Indričāns
 • Edgars Puksts
 • Modris Karpovs
 • Ligita Maģiča

Attīstības un teritoriālo lietu komiteja

 • Juris Poikāns
 • Tālis Mūrnieks
 • Andris Ļubka
 • Aivars Lipskis
 • Viktors Indričāns