Nosaukums Sastāvs Īss darbības apraksts

Administratīvā komisija

 • Ernests Rinkevičs
 • Jānis Kašs
 • Lūcija Urtāne
 • Juris Vorkalis

Iepirkumu komisija

 • Nadežda Tarasova
 • Juris Vorkalis
 • Inese Nagle
 • Modris Karpovs
 • Aivars Ruskulis

Administratīvo aktu strīdu komisija

 • Ināra Silicka
 • Toms Vorkalis
 • Marita Stepanova

Vēlēšanu komisija

 • Nadežda Tarasova
 • Vita Krišāne
 • Jekaterina Anaņjeva
 • Ineta Čoiča
 • Janīna Matule
 • Inta Jurča
 • Aija Paršova