Kārsavas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Kārsavas novada un Ciblas novada administratīvajās teritorijās.

Kārsavas novada novada Būvvalde nodrošina informācijas pieejamību Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par Kārsavas novada un Ciblas novada  administratīvajām teritorijām.

Piedāvātie pakalpojumi (spied šeit).

Kontakti

Vārds, uzvārds Amats Klientu pieņemšana Kontaktinformācija
Inese Nagle Būvvaldes vadītāja p. i. Ceturtdienās no 10:00 – 15:00 E-pasts: inese.nagle@karsava.lv
Tālrunis: 26414576
Ausma Auzāne Ausma Auzāne Ceturtdienās no 10:00 – 15:00 E-pasts: ausma.auzane@karsava.lv
Tālrunis:29225123

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas

Izsniegtās būvatļaujas 2017./2018. gads (Ģeotelpiskā informācija)

Izsniegtās būvatļaujas 2016./2017. gads (Tekstuālā informācija)

pdf-icon.png2015. gadā izsniegtās būvatļaujas410.88 kB

pdf-icon.png2014. gadā izsniegtās būvatļaujas312.73 kB

pdf-icon.png2013. gadā izsniegtās būvatļaujas322.14 kB

Būvniecības ekspluatācijā pieņemšanas akti

pdf-icon.png2016. gada ekspluatācijas akti281.64 kB

pdf-icon.png2015. gada ekspluatācijas akti305.02 kB

pdf-icon.png2014. gada ekspluatācijas akti295.43 kB

pdf-icon.png2013. gada ekspluatācijas akti301.08 kB

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

  • ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas un koplietošanas inženiertīklus;
  • pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot publiskās ēkas pilsētās un ciemos) atjaunošanai – ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus (turpmāk – vienkāršota atjaunošana);
  • pirmās grupas ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai (turpmāk – vienkāršota fasādes atjaunošana), ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un atrodas ārpus pilsētām un ciemiem.