Attīstības un plānošanas nodaļas misija ir veicināt Kārsavas novada līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Novada administrācijas struktūrvienība, nodrošina augstus kvalitātes standartus, profesionālus darbiniekus teritorijas attīstības plānošanas, projektu vadības un investīciju piesaistes jautājumos.

Kārsavas novada pašvaldība 28.01.2021. domes sēdē Nr. 2 ir apstiprinājusi lēmumu 16.& Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāna un  Rīcības plāna aktualizāciju, ar kuru ir aktualizēts Attīstības programma 2019.2025.gadam Investīciju plāns un Rīcību plāns. 

Administratīvi teritoriālā reforma 
Apstiprinātā reorganizācijas plāna konstatējošā daļa

Kārsavas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 4., 8., 23. punktu, 2021. gada 25. februārī tika pieņemts novada domes lēmums “Par Kārsavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna  apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 7.§).

Reorganizācijas plāna konstatējošā daļa sastāv no 3 pielikumiem:


Kārsavas novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana; doc-icon.png1.pielikums26.77 kB


Kārsavas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana 2.pielikums: 
xls-icon.pngI Būves80.60 kB,
xls-icon.pngII. Dzīvokļa īpašumi, III. Zemes vienības,182.10 kB
xls-icon.pngIV. Kustamie īpašumi)25.63 kB;


Kārsavas novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu 3.pielikums 
doc-icon.pngI. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības,33.27 kB
II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti,

Attīstības programma 2019. – 2025. gadam

pdf-icon.pngI. daļa. Kārsavas novada situācijas analīze1.68 MB 

pdf-icon.pngI. daļas pielikumi32.87 kB 

pdf-icon.pngII. daļa. Stratēģiskā daļa627.11 kB 

pdf-icon.pngIII. daļa. Rīcības plāns407.15 kB

pdf-icon.pngIII_Rīcības_plāns_(aktualizēts 28.01.2021)415.37 kB

pdf-icon.pngIV. daļa. Investīciju plāns. Grozījumi 2021.gada arīlis451.78 kB

 pdf-icon.pngIV. daļa. Investīciju plāns316.44 kB pdf-icon.pngKārsavas novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti – kopsavilkums378.56 kB

pdf-icon.pngIV_Investīciju_plāns (aktualizēts_28.01.2021)346.63 kB

pdf-icon.pngV. daļa Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība 236.12 kB

doc-icon.png28.01.2021 Par Kārsavas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāna un  Rīcības plāna aktualizāciju79.23 kB

Attīstības programma 2012. – 2018. gadam

pdf-icon.pngI. sējums. Kārsavas novada situācijas analīze2.10 MB pdf-icon.pngI. sējuma pielikumi107.11 kB  pdf-icon.pngII. sējums. Stratēģiskā daļa458.10 kB  pdf-icon.pngII. sējuma pielikums Investīciju plāns368.40 kB  pdf-icon.pngKārsavas novada attīstības programmas Vides pārskats12.72 MB pdf-icon.pngLēmums358.28 kB

Grozījumi

Lēmums Investīciju plāns Rīcības plāns
 pdf-icon.pngLēmums 18.12.2014.104.76 kB pdf-icon.pngInvestīciju plāns 18.12.2014.449.15 kB  
 pdf-icon.pngLēmums 08.01.2016.63.83 kB pdf-icon.pngInvestīciju plāns 08.01.2016.632.10 kB pdf-icon.pngRīcības plāns 08.01.2016.369.08 kB
 pdf-icon.pngLēmums 24.03.2016.64.11 kB pdf-icon.pngInvestīciju plāns 24.03.2016.632.12 kB pdf-icon.pngRīcības plāns 24.03.2016.135.51 kB
 pdf-icon.pngLēmums 28.04.2016.105.72 kB pdf-icon.pngInvestīciju plāns 28.04.2016.631.94 kB pdf-icon.pngRīcības plāns 28.04.2016.369.22 kB
 pdf-icon.pngLēmums 22.09.2016.61.89 kB pdf-icon.pngInvestīciju plāns 22.09.2016.635.39 kB pdf-icon.pngRīcības plāns 22.09.2016.373.41 kB
 pdf-icon.pngLēmums 26.01.2017.62.28 kB pdf-icon.pngInvestīciju plāns 26.01.2017. (aktuāls)592.88 kB pdf-icon.pngRīcības plāns 26.01.2017. (aktuāls)402.50 kB
 pdf-icon.pngLēmums 25.01.2018.271.56 kB pdf-icon.pngInvestīciju plāns 25.01.2018.498.10 kB pdf-icon.pngRīcības plāns 25.01.2018.290.15 kB

 

Uzraudzība

pdf-icon.png Ikgadējais pārskats tabula 2012-2015277.65 kB pdf-icon.pngUzraudzības ziņojums 3 gadu 2012-2014319.09 kB pdf-icon.pngUzraudzības ziņojums 2012168.16 kB pdf-icon.pngUzraudzības ziņojums 2013160.97 kB pdf-icon.pngUzraudzības ziņojums 2014261.31 kB pdf-icon.pngUzraudzības ziņojums 2015288.19 kB pdf-icon.pngUzraudzības ziņojums 2016313.01 kB pdf-icon.pngUzraudzības ziņojums 2017271.80 kB

pdf-icon.pngUzraudzības_ziņojums_2018240.43 kB

pdf-icon.pngUzraudzības_ziņojums 2019404.61 kB

Ilgtspējīgās attīstības stratēģija

pdf-icon.pngIlgtspējīgās attīstības stratēģija1.78 MB pdf-icon.pngLēmums333.98 kB

Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns

pdf-icon.pngRīcības plāns976.59 kB pdf-icon.pngLēmums163.01 kB