Daudzus gadus atkritumu apsaimniekošana Kārsavas novada kapsētās ir bijis ļoti aktuāls un tajā pašā brīdī sarežģīts jautājums. Kapu apkārtnē bieži var manīt dažādus sadzīves atkritumus, kuri ir izmesti tiem nepiemērotā vietā – tas ir saistīs gan ar nepieciešamās infrastruktūras nepieejamību, gan ar sabiedrības atbildību un domāšanas veidu.

2016. gadā vairākos kapos tika uzstādīti stacionāri metāla konteineri ar sietu, kuros var izmest tikai sadzīves atkritumus, bet blakus izveidota komposta kaudze bioloģiskajiem atkritumiem, kā arī izvietota informācija par atkritumu veidiem, ko un kur drīkst mest. Pieredze rādīja, ka šis risinājums ievērojami samazina sadzīves atkritumu nokļūšanu apkārtējā vidē, tāpēc tika lemts par šādu konteineru izgatavošanu un uzstādīšanu visos pārējos novada kapos.

Šobrīd  ir izgatavoti 20 konteineri, kas uzstādīti dažādās kapsētās un tuvākajā laikā tiks izgatavoti vēl 16. Lai kopīgi uzlabotu un pilnveidotu atkritumu sistēmu kapos un ne tikai, aicinām sūtīt savus komentārus un ieteikumus vides pārvaldības speciālistam Jurim Vorkalim, e-pasts: juris.vorkalis@karsava.lv, mob.tel. 28 343 926.

Kā arī aicinām ziņot pašvaldībai par piesārņotajām vietām novadā, bet vēl jo svarīgāk par pašiem piesārņotājiem, jo tikai kopīgi mēs varam padarīt šo zemi zaļu!

Juris Vorkalis
vides pārvaldības speciālists