Saistībā ar lietainajiem laika apstākļiem Mežvidu pagasta ceļam Padole – Ezernieki – Latviešu Stiglava – Ločukolni – Kokori ir uzlikt ierobežojums braukt automašīnām virs 5 tonnām.

Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu Kārsavas novadā atbild komisija: Aleksandrs Šarkovskis, Pēteris Laganovskis un Irēna Kaupuže.